Praten met God

‘Praten met God is belangrijker dan praten over God.’

Bidden is eigenlijk praten met God. Let op: met God, dus niet tegen God. Een gesprek komt namelijk van twee kanten. Bidden is het opbouwen van een relatie met je Hemelse Vader. Jij spreekt en Hij spreekt. God spreekt vooral door de Bijbel (dit gaan we later in het boekje nog behandelen). Sommige mensen praten alleen tegen God. Dat kan wel, maar het is jammer. Er is zoveel meer uit te halen dan alleen praten. Door gebed zoek je dus contact met God, en als je contact met iemand hebt praat je niet alleen met een persoon, maar je luistert ook naar wat die persoon te zeggen heeft. Je bent geïnteresseerd in die persoon, je wilt weten wat hij/zij beleefd heeft. En hoe meer contact je hebt met die persoon, hoe vertrouwder de gesprekken worden; je leert elkaar steeds beter kennen! Zo werkt ook het gebed in het leven van een christen: elke christen heeft persoonlijke gebedstijd met God nodig. JE KAN NIET ZONDER!

God zoekt je hart

God zoekt je hart. Hij is geïnteresseerd in wat je bezig houdt. Hij weet het al wel maar wil het gewoon van jou horen. Zo is Hij. God kijkt nooit alleen maar naar wat jij allemaal voor Hem doet; Hij ziet je hart aan. Daar gaat het Hem om. Hij zorgt voor Zijn kinderen, en Hij wil hen geven wat ze nodig hebben. Het is dus goed om God te vertellen wat je bezig houdt en wat je allemaal meemaakt. Bidden geeft God namelijk de ruimte om je te helpen, en jij kan zelf bepalen hoeveel ruimte jij Hem geeft. Heel veel mensen krijgen dingen niet omdat ze er simpelweg niet voor bidden.

Wanneer je geen zin hebt om te bidden

Wanneer je geen zin hebt om te bidden, zeg het dan tegen God. Hij zoekt je hart, weet je nog? Wees eerlijk en zeg: ‘Vader, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om met U te praten nu.’ Snap je het? Nu zeg je tenminste eerlijk wat je bezig houdt. En als jij erkent dat je zwak bent, gaat God je sterk maken. Is dat niet geweldig?

Wat is het doel van bidden (contact zoeken)?

Gebed is door God ingesteld, niet door ons. Het initiatief ligt altijd bij God. Hij bewerkt in ons een verlangen naar gebed, en niet andersom! Elk gebed komt dus uit God omdat Hij het bewerkt. Het komt uit Zijn hart.
Het belangrijkste doel van gebed is NIET de bevrijding van wat ons hindert of het ontvangen van iets wat we graag willen hebben. Ook NIET dat jij laat zien dat je trouw bent aan God, zodat Hij je kan belonen met wat je in gebed vraagt. Het allerbelangrijkste is dat we Jezus Christus beter leren kennen! (Zie Johannes 17:3).

Bidden in Jezus’ naam

Misschien heb je het weleens gehoord: dat mensen hun gebed afsluiten met de zin: ‘In Jezus’ naam, amen.’ Dit is niet een soort toverformule, maar het bidden in de naam van Jezus heeft een belangrijke betekenis. Er zit ontzettend veel kracht in het bidden in Jezus’ naam. Als je bidt in Zijn naam, dan wil dat zeggen dat je bidt vanuit wat Hij door Zijn offer heeft bewerkstelligd. Dat wordt dan centraal gezet in je gebed.

Een paar voorbeelden:

– Door het offer van Jezus zijn al onze zonden vergeven en hoeven we niet meer bang te zijn voor de straf van God.
– Door het offer van Jezus heeft God ons beloofd dat Hij altijd bij ons zal blijven en ons nooit zal verlaten.
– Door het offer van Jezus woont Gods Heilige Geest in ons en helpt Hij ons.
– Door het offer van Jezus heeft God ons aangenomen als Zijn kinderen.
– Door het offer van Jezus kunnen we erop rekenen dat God onze gebeden verhoort, als wij bidden naar Zijn wil.

In de tijd van het Oude Testament ( dat is het eerste en grootste gedeelte van de Bijbel), kon men nog niet op deze manier bidden omdat Jezus de straf voor onze zonden nog niet gedragen had. De weg naar God was daardoor op dat moment nog niet volledig geopend. Maar nadat Jezus was gestorven en opgestaan uit de dood, zijn er heel wat dingen veranderd! Daarom is er een groot verschil tussen het bidden in het Oude Testament en het bidden in het Nieuwe Testament. Wanneer jij je in het gebed beroept op het offer van Jezus zal de duivel moeten vluchten. Daar is hij verslagen. Het is dus belangrijk dat je leert te bidden vanuit wat Jezus heeft volbracht door Zijn offer. Een aantal voorbeelden:

Voorbeeld:
OUDE TESTAMENT
Here God, wilt U mij genadig zijn?
Here God, wilt U mij helpen?
Here God, wilt U mij nooit verlaten?

NIEUWE TESTAMENT (HET BIDDEN IN JEZUS’ NAAM)
Dank U wel Heer, dat U mij genadig bent geweest door het offer van Jezus.
Dank U wel Jezus dat U mij vandaag door Uw Heilige Geest wilt helpen.
Dank U wel Heer, dat U mij nooit zult verlaten omdat U dat in de Bijbel door Jezus beloofd hebt. Want U zegt Ik ben met je alle dagen tot aan het eind van deze wereld.

Natuurlijk mag je ook, naast God te danken voor wat Hij door Jezus volbracht heeft, allerlei dingen aan Hem vragen. Stort je hart voor Hem uit, vertel Hem je problemen, vraag om hulp voor de moeilijke situaties waar je doorheen gaat. Je mag altijd een antwoord of verhoring van je gebed verwachten, maar besef ook dat het antwoord soms ook gewoon nee kan zijn. Want God weet wat uiteindelijk goed voor je is.

In de praktijk

Het is de bedoeling dat je al deze dingen ook daadwerkelijk gaat doen, want anders heb je er natuurlijk nog niets aan. Een voetbalwedstrijd is pas leuk als er ook daadwerkelijk gevoetbald wordt toch? Jouw uitdaging is om aan je gebedstijd met God te gaan werken. Dat doe je door tijd apart te zetten om met God te praten. Het is handig om een vaste tijd en plek te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld, net zoals je elke dag de tijd neemt om te eten, ook elke dag de tijd nemen om te bidden.

Hier zijn een aantal tips:
• Spreek vanuit je hart en niet vanaf papier. Dat betekent dat het bijvoorbeeld ook goed is om te vertellen wat je dwars zit of juist waar je die dag plezier aan hebt beleefd.
• Dankend bidden. Hoe meer je God leert kennen, hoe meer je zult merken dat je op deze manier gaat bidden. Bedenk dat je ook al kan danken voor de dingen die je nog niet ziet, maar die God wel in de toekomst gaat doen.
• Bidt in Jezus’ naam.
• Doe je best om altijd eerlijk te blijven, want het gaat om je hart en niet in de eerste plaats om wat je doet!